Pridružite se našoj mailing listi

  • Home Slider01

Magazin
Predator

Magazin Predator je lovačko-kinološka i ekološka revija

Lovačko - kinološki i ekološki magazin Predator izlazi svakog 1. u mesecu i nalazi se u slobodnoj prodaji. Cilj naše redakcije je podizanje nivoa lovno - kinološke i ekološke svesti kod naših čitalaca, kroz stručne tekstove i obradu popularnih tema iz ovih oblasti. Takođe se nemilosrdno borimo protiv svih vidova zloupotreba i nepravde.

Trenutno u prodaji

Oktobarski broj Magazina Predator

Oktobarsko izdanje 2016 Oktobarsko izdanje 2016

U prodaji septembarsko izdanje magazina Predator

Oktobarsko izdanje 2016


Pretplatite se na magazin Predator
Da bi uvek bili aktuelni, pozivamo na saradnju sve istomišljenike (kako pojedince tako i organizacije).
ČITAJTE PREDATOR SAZNAJTE VIŠE !

Magazin Predator saradjuje sa svim relevantnim subjektima u Srbiji kada je reč o lovu, kinologiji i očuvanju prirode.